STICHTING AUTORECREATIE

In 1952 werd de 1e SLS (Scheveningen- Luxemburg-Scheveningen) gereden.
Deze rally, toentertijd een echte klassieker, moest in 24 uur afgelegd worden. Sinds 1975 mogen er op de openbare weg echter geen snelheidsritten meer gereden worden. Om toch mooie autotochten te blijven rijden, werd de Stichting Autorecreatie opgericht, die recreatieve tochten zonder snelheidselement organiseert. Hierdoor zijn de ritten voor iedereen toegankelijk.

De SAR organiseert jaarlijks twee evenementen in de vorm van toertochten, waarbij snelheid dus geen enkele rol speelt. De routes gaan alleen over verharde wegen, door fraai natuurschoon en karakteristieke dorpjes. Onderweg zijn er rustpunten. Het wedstrijdelement bestaat uit het beantwoorden van vragen die worden gesteld bij bezienswaardigheden,

zoals bijvoorbeeld een kasteel, museum, in historische dorpjes of bij een meldingspost. Lekker toeren & lekker puzzelen, al is dit laatste geen must. Wie alleen een fijne rit wil rijden, is ook welkom.

Bij aanvang van de rit ontvangt u een routeboek welke gebaseerd is op het eenvoudige bolletje-pijltje systeem. Dit is een systeem van situatieschetsen met afstanden in (kilo)meters en aanvullende informatie. In het routeboek is tevens een hoeveelheid toeristische informatie opgenomen. Met het routeboek kunt u de route gemakkelijk rijden. De uitgezette ritten zijn geschikt voor zowel moderne als klassieke auto’s.

zoals bijvoorbeeld een kasteel, museum, in historische dorpjes of bij een meldingspost. Lekker toeren & lekker puzzelen, al is dit laatste geen must. Wie alleen een fijne rit wil rijden, is ook welkom.

Bij aanvang van de rit ontvangt u een routeboek welke gebaseerd is op het eenvoudige bolletje-pijltje systeem. Dit is een systeem van situatieschetsen met afstanden in (kilo)meters en aanvullende informatie. In het routeboek is tevens een hoeveelheid toeristische informatie opgenomen. Met het routeboek kunt u de route gemakkelijk rijden. De uitgezette ritten zijn geschikt voor zowel moderne als klassieke auto’s.

Bolletje-pijltje systeem

Het bolletje stelt uw auto voor, het pijltje geeft de richting aan waarin u dient te rijden. Deze richtingsverandering doet u op het moment dat u de juiste afstand in km’s (of per
schets in meters) heeft gereden.

De eerste kolom geeft het aantal meters aan, gerekend vanaf de vorige schets
(in dit voorbeeld: 1300 meter)
In de tweede kolom vindt u de tot nu toe gereden (kilo-)meters
(in dit voorbeeld: 23 kilometers en 500 meter)
In de derde kolom vindt u de getekende situatieschets
(in dit voorbeeld: bij de kruising met een voorrangsbord naar rechts)
In de vierde kolom staat een nadere verklaring en een eventuele verwijzing
naar bezienswaardige punten
(in dit voorbeeld staat er een wegwijzer richting Utrecht 12. De in te rijden straat is de
`Dorpsstraat´. Als de straatnaam tussen haakjes staat wil dit zeggen dat de naam op de situatie niet te lezen is).
In de vijfde kolom staat het schetsnummer.

 

Daarnaast kunt u bij ons sparen voor korting. Bij uw eerste deelname ontvangt u een zogenaamde SAR-spaarkaart, waarbij een volle kaart met zes stempels recht geeft op EUR 7,00 korting op het inschrijfgeld voor een volgende toertocht.